DRENAŻ

Drenaż hexagonalny


Drenaż to bardzo istotne zagadnienie przy budowaniu obiektów sportowych. Jego rola jest niezwykle ważna:

  • niezależnie od warunków pogodowych drenaż zapewni właściwy odpływ wody z boiska, umożliwia więc korzystanie z boiska niezależnie od warunków pogodowych i likwiduje ryzyko powstawania zastoisk wodnych,
  • przy boiskach ze sztucznej trawy uniemożliwia wypłukiwanie piasku i granulatu gumowego, dzięki czemu sztuczna trawa na dłużej zachowuje swoje właściwości,
  • przedłuża życie i funkcjonalność boisk, na których jest zastosowany.

Nasz produkt, z którego budujemy system drenażu to:

SPEED HEXA DRAIN

Kładąc sztuczną trawę na nieprzepuszczalnej powierzchni asfaltowego, betonowego czy poliuretanowego boiska możemy spotkać się z problemem, braku możliwość odpływu wody. SPEED Hexa Drain rozwiąże ten problem.



GALERIA: