Konserwacja obiektów sportowych

Konserwacja obiektów sportowych

Przygotuj obiekt na nadchodzący sezon! Wykorzystaj przedłużające się obostrzenia i przygotuj swój obiekt, tak by był gotowy przyjąć spragnionych aktywności fizycznej użytkowników.

Przeprowadź pełen serwis sportowy obejmujący:

  • konserwację nawierzchni sportowych (trawy sztucznej, nawierzchni poliuretanowych, polipropylenowych i hexagonalnych),
  • przegląd i naprawę sprzętu sportowego.

Regularnie wykonywane przeglądy zapewniają:

  • bezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,
  • komfort użytkowania,
  • dłuższe życie obiektu.

Konserwacja obiektu powinna objąć:

  • przegląd, naprawy, konserwację lub wymianę sprzętu sportowego typu bramki, kosze, siatki, drabinki,
  • pielęgnację oraz ewentualną naprawę nawierzchni, do której zalicza się także odświeżenie malowanych linii,
  • sprawdzenie funkcjonowania, wymianę lub naprawę otoczenia boiska np. otaczającej go siatki, koszów na śmieci, furtek, oświetlenia.

KONTAKT:

tel. 600 43 73 79
e-mail: sekretariat@speedservice.pl


Każdy rodzaj nawierzchni boiska ma różne wymagania i potrzeby pielęgnacyjne

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA/HEXAGONALNA

Najmniej problematyczna jest konserwacja nawierzchni modułowych polipropylenowych. Hexagonalne moduły nawierzchni potrzebują wymiecenia spod nich nieczystości (np. suchych liści) uniemożliwiających swobodny odpływ wody oraz ewentualną wymianę uszkodzonych modułów.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

uszkodzenia nawierzchni poliuretanowej

Wymaga systematycznego czyszczenia i ochrony przed narastającą roślinnością. Pozostawione zanieczyszczenia biologicznych typu igliwie, liście mogą ulegać procesom gnilnym, ułatwiając wegetację mchom i chwastom. Zapychają pory nawierzchni uniemożliwiając odpływ wody. Elementy organiczne tego typu usuwane są w procesie czyszczenia dogłębnego.

Przy dłuższych zaniedbaniach nawierzchnia może się odbarwiać, pękać i tracić swoje parametry użytkowe (antypoślizgowość), co z kolei negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.

Po zimie należy przeprowadzić zabieg mechanicznego zmycia nawierzchni urządzeniem ciśnieniowym, kierując je pod odpowiednim kątem i pod właściwą siłą.

Te formy pielęgnacji najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym firmom, posiadającym profesjonalny sprzęt i doświadczenie. Nieprawidłowo wykonane zabiegi mogą zniszczyć lub odbarwić nawierzchnię.

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Najbardziej wymagająca w utrzymaniu. Jej konserwacja składa się z kilku etapów.

Pierwszy to suwanie zanieczyszczeń naturalnych (liści) oraz śmieci i kamieni – pozostawione mogą się rozkładać ułatwiając wegetację mchom i chwastom.

Drugim etapem jest szczotkowanie czyli podniesienie włókien, spulchnienie wypełnienia.

Kolejną czynnością jest czyszczenie granulatu z drobnych zanieczyszczeń.

Czwarty etap to uzupełnienie i równomierne rozłożenie wypełnienia z granulatu i piasku.

Konserwację zamyka przeczesanie włókien traw w celu wyrównania nawierzchni po uzupełnieniu wypełnieniem oraz
w razie konieczności: ponowne malowanie linii i naprawy pęknięć.

Tego typu prace powinny być wykonywane profesjonalnymi maszynami. Tak zadbana nawierzchnia nie ma problemu z przepuszczalnością i odprowadzaniem wody. Ma wyprostowany włos, jest wyrównana, a wypełnienie rozłożone jest równomiernie.

PAMIĘTAJ! To na zarządcy obiektu, ciąży obowiązek dbałości o należyty stan techniczny urządzeń sportowych czy nawierzchni boiska. To właściciel obiektu ma spełnić wymogi gwarantujące jego bezpieczne użytkowanie.

To ważne

Regularna kontrola stanu technicznego wyposażenia oraz sprawdzenia stopnia jego zużycia
pozwoli na wieloletnie, bezpieczne i komfortowe
użytkowanie boiska, sali gimnastycznej czy hali sportowej.